TO BUILD FOR THE SEA
SEAS Strengths:
- High added value
- Competitive Prices
- European Standards.

Nha Be Site

- Tổng diện tích mặt bằng : 106.000 m2, bao gồm toàn bộ các xưởng chuyên ngành và khu vực làm việc ngoài trời để lắp dựng thân tàu. Xưởng vỏ với máy cắt Plasma, các thiết bị cán và tạo hình, xưởng phun sơn 1600m2
- Ụ khô kích thước 21x120m cho tàu chiều dài đến 110m và mớn nước tối đa 4.8m, được trang bị một cầu trục cẩu 240 tấn.
- Hệ thống sàn nâng với công suất 6.000 tấn và 120m chiều dài.

- Bờ cảng cho outfitting dài khoảng 200m với mớn nước tối đa 5,5m và cảng neo dài 200m phục vụ cho việc thử tại chỗ với mớn nước 7+ m 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV PIRIOU VIỆT NAM
PIRIOU VIET NAM

Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, VIỆT NAM
info@piriou.vn
ĐT: +84 (0) 272 363 52 90
Fax: +84 (0) 272 363 52 94

© PIRIOU VIETNAM 2011 - DESIGNED BY